SYSTEM UZMANI COZUM URETEN UZMAN DOST

11Oca/110

Bellek ve Depolama Birimleri

Bellek ve Depolama Birimleri

Bellek bir bilgisayarda bir programlama ile ilgili bütün komut ve verilerin işlem görmek üzere depo edildiği, değişik işlemler sırasında oluşan ara sonuç ve bilgilerin saklandığı kayıt ortamlarıdır. Örneğin bir programı çalıştırmak istediğinizde, program belleğe yüklenir; harf yazdığınızda, harf bellekte saklanır. Bu nedenle bellek miktarı, çalıştırılabilecek program büyüklüğünü belirler.

Bellek

Belleğin Ölçülmesi
Bir bilgisayar belleğinin kapasitesi bellek üzerinde tutulabilecek bilgi miktarını ifade eder. Kapasite bayt olarak ölçülür. Ancak bilgisayarların bellek kapasiteleri milyonlarca bayt olduğundan bayt biriminin katları kullanılır.

1 Byte=8 Bit
1 KB (Kilo Bayt)=1024 Byte
1 MB (Mega Bayt)=1024 KB
1 GB (Ciga Bayt)=1024 MB
1 TB (Tera Bayt)=1024 GB’dır.

İki tür bellek vardır.

Nonvolatile (sabit) ve volatile (uçucu).
Nonvolatile bellekler elektrik kesildiğinde de içindeki bilgileri tutarlar.
Volatile belleklerde ise elektrik kesildiğinde içindeki bilgiler yok olur.

ANA BELLEK
(RAM - RANDOM ACCESS MEMORY  RASTGELE ERİŞİMLİ BELLEK)

Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir. CPU'da işlemler yapılırken ana bellekte saklanan veriler kullanılır ve işlenen veriler (bilgi) RAM bellekte tutulur. Elektrik kesildiğinde ana bellekteki veriler kaybolur. Birimi megabayt (MB)'dır. PC'lerde yaygın olarak 512 MB , 1 , 2 , 3 , 4 GB gibi bellek büyüklükleri kullanılmaktadır.

ROM (Read Only Memory)
ROM salt okunur bellek olarak bilinir. Genel olarak bilgisayar firmaları tarafından özel bir içeriğe sahip olan bu bellekler özel programları içerirler ve bunlar bilgisayarın açılışıyla yüklenerek belli kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlar.ROM uçucu olmayan bellek türlerindendir. ROM üzerindeki bilgiler okunabilir, ancak üzerinde bir değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler makineyi kapatma veya elektrik kesintisinden etkilenmezler ve silinmezler.

ÖnBellek (Cache Memory)
Çok sık kullanılan veri ve komutları  işlemciden hızla çağırabilmek için belirlenmiş bellek alanıdır. Bunlar RAM’ dan daha hızlı ve çok daha pahalıdır. Bu sebepten önbellek ana belleğe göre kapasite olarak daha düşük oranda kullanılmaktadır ve sadece işlemci tarafından kullanılması en muhtemel verilerin bir kopyasının tutulduğu bellek parçası olarak kullanılmaktadır. Ön belleklerin kullanılması bilgisayarların performansını büyük ölçüde arttırmaktadır.

DEPOLAMA

Sabit Disk- (Hard Disk)
Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortama sabit disk denir. Sabit disk bir merkez etrafında dönen üst üste yerleştirilmiş birkaç diskten oluşur. Bu diskler alüminyum dan yapılmış ve üzerleri veri taşıyıcısının yüzeyinin mıknatıslanması için çok düzgün demir oksit ile kaplanmıştır. Sabit disk içerisinde her disk yüzeyi için ayrılmış bir okuma-yazma kafası mevcuttur. Bu kafa tamamen manyetik alan mantığı ile okuma/yazma işlemi yapar. Hard disklerin en önemli parametreleri  kapasiteleri ve erişim süreleridir.

Disket (floppy disc)
Disketler özellikle küçük bilgi ve programları depolamak için kullanılan ortamlardır. Disketler kapasite, yüzey sayısı ve yoğunluklarına göre çeşitli türlerde üretilirler. Yaygın olarak 3.5 inch boyutlarında ve 1.44 MB kapasiteli olanlar kullanılır. Disketler üzerindeki verileri korumak bakımından yetersiz ve kapasite olarak da yetersiz olduklarından günümüzde artık CD'lere göre popüleritesini kaybetmiştir

CD-ROM
CD-ROM’lar bilgilerin optik olarak kaydedildiği ve okunabildiği ortamlardır. Kapasiteleri disketlerin çok üstünde olup 700 MB’a kadar çıkmaktadır. Diskette manyetik ortamda saklanan veriler  CD-ROM’larda üzerlerindeki girinti ve çıkıntı yardımı ile saklanır. Sabit disk ve disketlerdeki bilgiler okuma/yazma kafaları yardımı ile okunurken, CD-ROM’larda diskin yüzeyini tarayan bir lazer okuyucu vardır. lDiskler üzeri şeffaf polikarbonat  ile kaplanmış sentetik bir taban üzerine serilmiş yansıtıcı bir alüminyum tabakasından oluşur. Diski tozdan, kirden ve çizilmelerden koruyan bir koruyucu cila ile disk kaplanmıştır. CD’lere sadece bir spiral veri izi çizilmiştir. İz “6” mikrometre genişliğinde ve spiral aralığı sadece 1 mikrometredir. Veri bu ize alüminyum tabaka üzerindeki dikey çukurlar şeklinde kaydedilir. CD-ROM Sürücü: CD-ROM ‘lardaki bilgilere, bilgisayar üzerindeki CD-ROM sürücü aracılığı ile erişilir. Lazer okuyucu kafa bir ışın demeti yollar. Bu ışın bir dizi mercekler yardımı ile CD-ROM üzerindeki belirli bir alana odaklanır. Laser ışını plastik kaplamadan geçerek alüminyum tabaka üzerindeki girinti ve çıkıntılardan yansıtılır. Yansıyan ışın  elektriksel sinyallere çevrilir. CD-ROM  sürücüler bir sabit diske göre daha yavaş çalışmaktadır.  CD-ROM sürücünün erişim süresi sabit disk erişim süresinin 10-15 katıdır.

DVD- Digital Video Disc
DVD ler görünüşte CD leri andırır. DVD sürücüler de CD sürücülere benzer. DVD ler Cd lerin 20 katı kadar veri depolayabilir. Bu özellikleri yüzünden genellikle sinema filmlerinin sayısal ortamda saklanması amacıyla kullanılmaktadırlar.

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

(required)


bir × 2 =

Geri izleme yok.